Milionkrát se nadechneme každý měsíc, aneb čistý vzduch je NUTNOST, ne luxus

Proč čistit vzduch? Protože vzduch je plný škodlivin a trávíme 9/10 času v interiéru.
Proč IQAir?
Protože 
měříme výstupy u našich čističek. Každá čistička projde testem výkonu před expedicí.
Protože máme 60 let tradice výroby.
Protože 
technologické postupy ve švýcarském závodě jsou precizní.
Protože IQAir čističky získaly řadu významných certifikací ocenění po celém světě.

Světová zdravotnická organizace (WHO) aktuálně varuje, že dýcháme vzduch plný škodlivin a celosvětově každé šesté úmrtí lze přičíst chorobě v důsledku znečištění životního prostředí. Mezi místa s nejvíce znečištěným ovzduším patří Praha, Ostravsko, Mostecko, Brno. Jemné částice představují 90% veškerého znečištění vzduchu, který dýcháme. Nazývají se jemné nebo ultra-jemné. Škodí nám nejvíce a navíc se vznáší ve vzduchu někdy i několik týdnů. Paradoxně ultra-jemné prachové částice se však systematicky neměří. Většina čističek vzduchu neumí tyto částice odfiltrovat. Pokud tedy vybíráte čističku vzduchu, musí umět odfiltrovat ultra-jemné vzdušné částice až do velikosti 0.003 mikronů. 

Ultra-jemné částice

Termín ultra-jemné částice (UFP) se vztahuje na částice ve vzduchu menší než 0,1 mikronu v průměru (někdy se jim říká PM0,1). Některé UFP měří i 0,003 mikronů. UFP jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších znečišťujících látek částic díky své malé velikosti, takže se snadno vdechnou a procházejí plícemi do krevního oběhu. Tato velikost také způsobuje, že vzduchem přenášené UFP se pohybují vzduchem způsoby odlišnými od jemných částic, jako jsou PM2,5 a PM1. Na rozdíl od PM2.5 a jiných částic neexistují žádné oficiální standardy pro měření nebo regulaci vzduchem přenášených UFP, přestože odhady naznačují, že více než 90% částic ve vzduchu v daném čase tvoří UFP. Výzkum stále více naznačuje, že UFP často existují v mnohem vyšších koncentracích než jiné částicové znečišťující látky a mohou být spojeny s ještě širším spektrem nepříznivých účinků na zdraví než jemné nebo hrubé částice jako PM1, PM2,5 nebo PM10.

  • Mezi nejběžnější lidské zdroje ultra-jemných částic (UFP) patří:
  • výfukové plyny vozidla
  • dieselové výfukové plyny
  • emise zemního plynu a biopaliv
  • emise letadel
  • tovární a průmyslové emiseemise elektráren
  • pálení odpadků
  • cigarety, doutníky
  • vaření v interiérech
  • řízené pálení
  • vysávání v interiérech
  • bakterie
  • viry
  • používání kancelářských strojů, jako jsou tiskárny a kopírky
  • Studie z roku 2019 provedená v americkém státě Colorado zjistila, že vnitřní koncentrace částic může být až 4,6krát vyšší než venkovní koncentrace při absenci přírodních zdrojů větrání, jako je vítr.
   UFP z vnitřních zdrojů, jako jsou kuchyně nebo spalování paliv z biomasy, se také mohou zvyšovat na nebezpečně vysoké koncentrace, zejména ve vzduchotěsných energeticky účinných domácnostech, a představují riziko dalších zdravotních účinků.

Chemikálie

Těkavé organické sloučeniny (VOC) jsou vnitřní plyny emitované z pevných látek nebo kapalin, které významně přispívají ke znečištění vnitřního vzduchu.
VOC jsou emitovány ze závratné řady každodenních věcí, které se nacházejí ve vaší domácnosti, včetně: stavební materiály a nábytek, barvy, odstraňovače nátěrů a jiná rozpouštědla, čisticí a dezinfekční prostředky, osvěžovače vzduchu a aerosolové spreje, pesticidy, oděv očištěný za sucha.
Expozice VOC může mít řadu krátkodobých a dlouhodobých účinků na zdraví, jako například: podráždění očí, nosu a krku, bolesti hlavy, ztráta koordinace a nevolnost, poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému, únava, alergická kožní reakce, rakovina .
Formaldehyd je nejznámější chemikálie ve vnitřním ovzduší. V roce 2009 IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) klasifikovala formaldehyd jako pro člověka karcinogenní (skupina 1). Takže, co přesně je formaldehyd? Formaldehyd je přirozeně se vyskytující těkavá organická sloučenina (VOC), která se vyskytuje u rostlin, ovoce, zeleniny a dokonce i u zvířat a lidí. Formaldehyd je přirozeně přítomen ve vnitřním i venkovním vzduchu ve velmi nízkých hladinách. Syntetická forma formaldehydu je vyráběna jako chemická látka používaná jako lepidlo např. v podlahách, nábytku a v dalších výrobcích. Po výrobě produkty obsahující formaldehyd stále emitují bezbarvý (ale ne bez zápachu) plyn do vzduchu.
Kromě laminátových podlah a skříní se formaldehyd nachází také v koberci, kosmetice a dalších produktech kolem vašeho domova. 

image

IQAir čističky vzduchu

image

IQAir HealthPro 250

nejprodávanější model, odfiltruje jemné částice i chemikálie

image

IQAir Atem X

Specialista na viry, vhodný pro velké prostory

image

IQAir GC Multigas

Specialista na chemikálie

Jak vybrat tu správnou čističku vzduchu?

image

Žádný ozón!

Často se uvádí, že v určitých koncentracích je ozón schopen zabít mikroorganismy a odstranit některé pachy. Zatímco mnoho výrobců stále prodávají generátory ozónu na trhu jako čističky vzduchu pro domácí použití, přední světové zdravotnické organizace (např. EPA- Environmental Protection Agency, Health Canada) varují před použitím ozónu pro účely čištění vzduchu, protože generátory ozónu mohou být škodlivé pro lidské zdraví, i když produkují pouze malé (údajně "bezpečné") koncentrace ozónu. Bylo prokázáno, nezávislým výzkumem, že použití ozónu na bezpečných úrovních je neúčinné pro účely čištění vzduchu.
Nekupujte čističky vzduchu, které generují ozón, i kdyby to byly hodnoty minimální. V kombinaci s venkovním ozónem a špatnou ventilací se hladiny ozónu v interiérech mohou zvýšit 5krát až 10krát.
Čističky vzduchu, které produkují ozón, byť i v minimálních hladinách jsou zvláště nebezpečné pro děti, osoby s astmatem, nebo pro zvířata. 

image

Co ionizátory?

Ionizátory vás vzdušných nečistot nezbaví. Částice nabité zápornými ionty nejsou ze vzduchu odstraněny - pouze ulpí na površích poblíž. Způsobují černé stěny a záclony. Vzhledem k tomu, největší plocha povrchu v obývané místnosti je lidská plíce, je také pravděpodobné, že nabité částice mohou uváznout právě v plicích, také uvnitř vašich dýchacích cest, jako je vaše průdušnice a alveoly. Nahromadění znečišťujících látek může způsobit problémy srdce, plíce a jiné dýchací problémy.
Ionizátory neumí filtrovat plyny nebo pachy a mnoho z nich také produkují škodlivý ozón jako vedlejší produkt. 
Nekupujte čističky vzduchu, které generují ozón, i kdyby to byly hodnoty minimální. V kombinaci s venkovním ozónem a špatnou ventilací se hladiny ozónu v interiérech mohou zvýšit 5krát až 10krát.
Čističky vzduchu, které produkují ozón, byť i v minimálních hladinách jsou zvláště nebezpečné pro děti, osoby s astmatem, nebo pro zvířata. 

image

UV

UV světlo neodstraňuje částice. UV světlo nezničí částice jako PM2,5 a ultra-jemné částice (UFP), takže většina těchto nebezpečných znečišťujících látek stále prochází přímo do Vaší dýchací zóny. Samotné UV světlo může do jisté míry deaktivovat infekční bio kontaminanty, jako jsou bakterie a viry - takže by to mělo fungovat také v čističce vzduchu? Specifické mechanismy UV čištění vzduchu však nejsou tak účinné, jak by se mohlo zdát: bakterie a viry potřebují delší dobu vystavení UV záření, než budou dezinfikovány, často až několik hodin. Vzduch často protéká UV čističkami vzduchu příliš rychle, než aby UV záření mohlo něco změnit. Většina UV čističek vzduchu, které se prodávají jako bezpečné pro použití doma, generuje pouze nízké dávky. Stručně řečeno, UV čistička vzduchu může být schopna zachytit a zabít nebo deaktivovat několik tisíc těchto infikovaných částic, ale stovky nebo tisíce částic mohou zůstat ve vašem vzduchu několik hodin, mohou být vdechovány a způsobovat infekce. 

Proč IQAir?

Umíme měřit výstup čistého vzduchu z našich čističek.
Máme nejdelší tradici výroby ve Švýcarsku.
Každá čistička projde přísným testem výkonu před expedicí.
IQAir čističky vzduchu získaly řadu certifikací a významných ocenění.

Příklady použití IQAir čističek vzduchu

Domácnosti

IQAir čističky vzduchu jsou vhodné do domů a bytů, protože jsou velmi účinné a tiché.
Pro větší prostory se dává Atem X - až do 150 metrů čtverečních jeden. Atem X umí odfiltrovat ultra-jemné částice a kouř.  Jeden model IQAir HealthPro 250 je vhodný jeden do cca 85 metrů čtverečních. HealthPro 250 umí odfiltrovat ultra-jemné částice, ale i pachy a chemikálie, je to čistička všestranná.

Nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice v Plzni a ve Fakultní Thomayerově nemocnici používají IQAir čističky vzduchu pro odfiltrování vzdušných virů i pro odstranění chemikálií v laboratořích.
IQAir vlastní studie, které dokazují při používání IQAir čističek významné snížení infekce Invazivní Aspergillosis (IA), dále studie snížení kontaminace Staphylococcus Aureus (MRSA) a dalších nozokomiálních patogenů. Jsou k dispozici na vyžádání.

Ordinace a čekárny

Lékaři a zdravotní personál využívá evropské certifikace. IQAir HealthPro 250 a Atem X umí odstranit veškeré vzdušné viry včetně COVID-19 v místnosti cca 30 m3 za méně než 10 minut. Nezávislá akreditovaná evropská zkušební laboratoř - Airmid Healthgroup of Ireland - nedávno vyhodnotila schopnost modelů IQAir HealthPro eliminovat vzdušné viry v místnosti. 

Stomatologie

IQAir dodává speciální filtry pro odfiltrování rtuti. Velké množství zubařů v ČR a SR má IQAir čističky vzduchu s těmito filtry. 

Školy a školky

Naše děti jsou zranitelné nejvíc.
Škodí jim byť i minimální množství ozónu. Hůře reagují na částice ve vzduchu i na chemikálie. Proto jsou IQAir čističky první volbou do škol a dalších vzdělávacích zařízení. Neemitují vůbec žádný ozón ani ionty. Nejvíce je prodáván Atem X, vzhledem k tomu, že umí účinně vyčistit vzduch i ve velkých prostorách.

Kancelářské prostory a open space

Do open space jsou oblíbené čističky vzduchu Atem Desk a Atem X. Atem Desk je osobní čistička vzduchu, kterou si dáte na stůl před sebe. Pár Atem X pak vyčistí od virů a částic celý kancelářský prostor.

Auta

Po desetiletí se výzkum zaměřoval na kvalitu ovzduší mimo vozidla. Výzkumy začínají naznačovat, že vzduch v interiérech vozidel může být vážným zdravotním problémem. Úrovně znečišťujících látek jsou uvnitř vozidel často vyšší, protože automobily přijímají emise z okolních vozidel a recirkulují je. Znečišťující látky se dostávají do kabiny vozu větracími a dalšími otvory. Hladiny některých znečišťujících látek a toxických sloučenin mohou být až devětkrát až dvanáctkrát vyšší uvnitř vozidel než na silnici.
Filtr čističky vzduchu Atem Car zajišťuje účinnou filtraci polutantů v kabině auta kombinací různých typů médií, včetně filtru částic HyperHEPA, který filtruje všechny typy částic ve vzduchu (včetně PM2,5, alergenů, silničních prachů, částic nafty a dokonce i bakterií a virů) a plynový filtr, který adsorbuje širokou škálu pachů a chemikálií.